Ngày 16/1, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan họp bàn về việc tổ chức cuộc thi triển lãm ảnh, video clip “Ấn tượng Lạng Sơn” năm 2018.

          Ngày 29/12/2017, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 179/KH-BCĐ về tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh, videoclip “Ấn tượng Lạng Sơn” năm 2018.

          Mục đích nhằm cụ thể hóa quy định về nghiên cứu, xác định và từng bước đưa những giá trị chuẩn mực của văn hóa, con người Lạng Sơn vào thực tiễn cuộc sống; cổ vũ, động viên cán bộ, công…